Anny CampermanSamenleving nog niet voldoende toegerust om met nieuwe vragen digitalisering om te gaan

Zijn we vergeten de maatschappij te updaten? Verregaande digitalisering van de samenleving roept op dit moment fundamentele ethische en maatschappelijke vragen op. De overheid, de toezichthouders, het bedrijfsleven en de samenleving zijn nog niet voldoende zijn toegerust om met deze nieuwe vragen om te gaan. Daardoor komen belangrijke publieke waarden en mensenrechten als privacy, gelijke behandeling, autonomie en menselijke waardigheid onder druk te staan. Dat blijkt uit het rapport 'Opwaarderen - Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving' van het Rathenau Instituut.

WIM klantenreis onderzoek

Gemeenten kunnen kosteloos deelnemen aan een landelijk onderzoek naar de 'digitale klantreis' van tien producten en diensten. Het onderzoek is een initiatief van de ministeries van BZK en EZ en wordt uitgevoerd door GBBO. Coöperatieve vereniging Dimpact neemt deel in de begeleidingscommissie van dit klantreisonderzoek.

Blockchain in de praktijk

De ontwikkelingen rondom blockchain gaan gestaag verder. Gemeente Haarlem kondigde onlangs in een blog op onze site al aan klaar te zijn voor blockchain. Inmiddels is in Gemeente Rotterdam in samenwerking met Cambridge Innovation Center Rotterdam (CIC) en adviesbureau Deloitte een start gemaakt met een blockchaintoepassing voor het vastleggen van huurcontracten van vastgoed. Contracten afsluiten moet daardoor sneller een eenvoudiger worden.

Qiy als overheidsvoorziening?

Het Forum Standaardisatie, een denktank op het vlak van interoperabiliteit, voert momenteel in het kader van het overheidsprogramma 'Regie op Gegevens' een informele voorzieningentoets uit namens de ministeries van BZK, WenR en EZ, met als doel een verdere verdieping. Een gevalideerde identiteit in combinatie met gegevens uit een authentieke bron kan leiden tot oplossingen om gewaarborgd digitaal diensten af te kunnen wikkelen.

Do 29 jan: meetup #1 | Toptaken-websites

De allereerste meetup van de Grote Digitale Steden Competitie gaat over Toptaken! De gemeente Deventer nodigt alle DSA-steden van harte uit om deze meetup te komen bijwonen op donderdag 29 januari.

Toolbox Ondernemersplein.nl beschikbaar

De VNG is aangesloten bij Ondernemersplein.nl. Hierdoor maakt informatie van jouw gemeente deel uit van dit overheidsbrede digitale informatiepunt. Dat levert voordelen op voor ondernemers in de regio en voor de gemeente. Lees verder →

Ondernemershuizen

20130930_eindrapport_uitvoeringstoets_ondernemersplein_v1 Digitale Ondernemersplein – Digitale Steden Agenda – 28 oktober 2014 SLIMhuis – DSA Zoetermeer Ter Zake het Ondernemershuis – DSA – 28 okt Rondetafelgesprekken-beschrijvingen Programma-28okt2014 KvK – Digitale Steden Agenda – 28 oktober 2014 Lees verder →

28 Okt: Ondernemershuizen – How to do it?

Publiek-private samenwerkingen bieden legio kansen om te komen tot concrete, innovatieve, goede dienstverlening, maar zijn vaak ook een hele zoektocht. De Digitale Steden Agenda organiseert op 28 oktober een bijeenkomst over verschillende aspecten die komen kijken bij het ontwikkelen van de zogenaamde ‘ondernemershuizen’ waarin de publiek-private samenwerking vorm krijgt.

Doe als Kickstarter… Blog door Marc Schuil (KING)

Kickstarter, het bekende Amerikaanse crowdfunding platform, is in april van dit jaar ook in Nederland van start gegaan. Onder het motto ‘Going Dutch’ lopen er op dit moment ongeveer 350 Nederlandse projecten op Kickstarter. De ondernemers achter deze projecten hebben een concreet doel: binnen een vastgestelde periode (tussen de 1 en 60 dagen) minimaal een bepaald geldbedrag binnenhalen. Maar Kickstarter benadrukt een belangrijk tweede doel: de creatie van een actieve en betrokken community die de ondernemer daadwerkelijk helpt om de vertaalslag te maken van prototype naar product.

Paspoort thuisbezorgd – “Ideaal, zeker met een baby”.

Gemeenten Haarlemmermeer en Molenwaard zijn gestart met het bezorgen van reisdocumenten bij burgers thuis en op het werk. In dit nieuwe initiatief hoeft de burger nog maar één keer naar het gemeentehuis bij het aanvragen van een reisdocument i.p.v. twee keer.

3 vragen over e-factureren – aan Gé Linssen

Gé Linssen is plaatsvervangend directeur van directie Regeldruk & ICT beleid. Op 27 mei jl. sprak hij op het minisymposium over e-factureren voor gemeenten in Baarn. We stelden hem de drie vragen over e-factureren.

Een toolkit voor vergunningverleners

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en Rijkswaterstaat (RWS) bereiden momenteel de implementatie van de Omgevingswet in 2018 voor. Deze Omgevingswet biedt niet alleen een nieuw juridisch kader maar brengt ook een andere manier van werken met zich mee. Uit analyses van het ministerie bleek dat deze andere werkwijze niet vanzelfsprekend is. IenM en RWS ontwikkelen daarom naast op kennisoverdracht gerichte producten ook een product gericht op houding en gedrag. Met dit nieuwsbericht willen we je laten zien hoe je door 'Design Thinking' en 'Service Design' nieuwe oplossingen kunt vinden voor dergelijke opgaven.

Blog Marco Pastors: ‘De drie-eenheid van e-Factureren’

Dinsdag 27 mei organiseerde de gemeente Zoetermeer vanuit het thema Regelluwe Stad de bijeenkomst 'kansen van e-factureren' voor gemeenten. Onder leiding van de e-factureer ambassadeur van het Rijk, Marco Pastors, werd een groot aantal gemeenten geïnformeerd over de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied. We hebben Marco Pastors naar aanleiding van deze bijeenkomst gevraagd een blog te schrijven.

27 mei: e-factureren voor gemeenten – Heb jij je al aangemeld?

Op dinsdag 27 mei organiseert de DSA in samenwerking met het ministerie van EZ, KING en VNG een bijeenkomst over e-factureren speciaal voor gemeenten. De doelgroep voor deze bijeenkomst is zowel ambtenaren met een strategische / beleidsfunctie als ambtenaren met een meer technische ICT-functie. Tijdens de bijeenkomst zullen onderleiding van dagvoorzitter Marco Pastors diverse actualiteiten worden behandeld, zoals de toekomstige verplichting om e-facturen te kunnen ontvangen en worden concrete voorbeelden gegeven hoe je met e-factureren in jouw gemeente aan de slag kunt gaan.

Ambassadeurs: “Juist nu beginnen met eHerkenning en e-factureren”

In 2017 moeten zo veel mogelijk diensten naar burgers en ondernemers digitaal geregeld zijn. Regionale ambassadeurs van het programma Beter en Concreter roepen daarom op om hier werk van te maken en schreven een brief (Ambassadeursbrief_eHerkenning-e-factureren) aan alle collegeleden van Nederland. Twee van de kansen die nu klaar liggen om door gemeenten te worden opgepakt zijn eHerkenning en e-factureren.

Ondernemers gebruiken eHerkenning

Door digitaal zaken te doen besparen gemeenten en ondernemers tijd en geld. De grote uitdaging is om in 2017 honderd procent digitaal te zijn in de dienstverlening richting ondernemers. Voor ondernemers zijn er al verschillende mogelijkheden om digitaal zaken te doen met de gemeente. eHerkenning is hierbij een belangrijk instrument.

14 Factsheets om regeldruk aan te pakken

Zijn alle regelingen en vergunningen in uw gemeente nog van deze tijd? Kan het anders of beter? Het programma Beter en Concreter van de VNG heeft veertien factsheets gemaakt over vergunningen en regelingen die eenvoudig zijn te vervangen door een regelarm initiatief. Dat kan ondernemers en gemeenten veel tijd en geld besparen.

Regelluwe Stad: “Ondernemers en gemeenten zetten in op Digitale Dienstverlening”

Wethouder Patrick van Domburg, bestuurlijk trekker van het thema Regelluwe Stad van de Digitale Steden Agenda, roept de lokale overheid op om in te zetten op digitale dienstverlening naar ondernemers. In een brief aan collega-bestuurders wijst de Zoetermeerse bestuurder op kansen die er nu al liggen. Van Domburg roept daarom op om actief te blijven en worden om samen te werken aan de ambitie om in 2017 100 procent digitaal te zijn.