Anny CampermanSamenleving nog niet voldoende toegerust om met nieuwe vragen digitalisering om te gaan

Zijn we vergeten de maatschappij te updaten? Verregaande digitalisering van de samenleving roept op dit moment fundamentele ethische en maatschappelijke vragen op. De overheid, de toezichthouders, het bedrijfsleven en de samenleving zijn nog niet voldoende zijn toegerust om met deze nieuwe vragen om te gaan. Daardoor komen belangrijke publieke waarden en mensenrechten als privacy, gelijke behandeling, autonomie en menselijke waardigheid onder druk te staan. Dat blijkt uit het rapport 'Opwaarderen - Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving' van het Rathenau Instituut.

WIM klantenreis onderzoek

Gemeenten kunnen kosteloos deelnemen aan een landelijk onderzoek naar de 'digitale klantreis' van tien producten en diensten. Het onderzoek is een initiatief van de ministeries van BZK en EZ en wordt uitgevoerd door GBBO. Coöperatieve vereniging Dimpact neemt deel in de begeleidingscommissie van dit klantreisonderzoek.

Blockchain in de praktijk

De ontwikkelingen rondom blockchain gaan gestaag verder. Gemeente Haarlem kondigde onlangs in een blog op onze site al aan klaar te zijn voor blockchain. Inmiddels is in Gemeente Rotterdam in samenwerking met Cambridge Innovation Center Rotterdam (CIC) en adviesbureau Deloitte een start gemaakt met een blockchaintoepassing voor het vastleggen van huurcontracten van vastgoed. Contracten afsluiten moet daardoor sneller een eenvoudiger worden.

Qiy als overheidsvoorziening?

Het Forum Standaardisatie, een denktank op het vlak van interoperabiliteit, voert momenteel in het kader van het overheidsprogramma 'Regie op Gegevens' een informele voorzieningentoets uit namens de ministeries van BZK, WenR en EZ, met als doel een verdere verdieping. Een gevalideerde identiteit in combinatie met gegevens uit een authentieke bron kan leiden tot oplossingen om gewaarborgd digitaal diensten af te kunnen wikkelen.