Nieuws

27 mei: e-factureren voor gemeenten – Heb jij je al aangemeld?

Op dinsdag 27 mei organiseert de DSA in samenwerking met het ministerie van EZ, KING en VNG een bijeenkomst over e-factureren speciaal voor gemeenten. De doelgroep voor deze bijeenkomst is zowel ambtenaren met een strategische / beleidsfunctie als ambtenaren met een meer technische ICT-functie. Tijdens de bijeenkomst zullen onderleiding van dagvoorzitter Marco Pastors diverse actualiteiten worden behandeld, zoals de toekomstige verplichting om e-facturen te kunnen ontvangen en worden concrete voorbeelden gegeven hoe je met e-factureren in jouw gemeente aan de slag kunt gaan.

Ambassadeurs: “Juist nu beginnen met eHerkenning en e-factureren”

In 2017 moeten zo veel mogelijk diensten naar burgers en ondernemers digitaal geregeld zijn. Regionale ambassadeurs van het programma Beter en Concreter roepen daarom op om hier werk van te maken en schreven een brief (Ambassadeursbrief_eHerkenning-e-factureren) aan alle collegeleden van Nederland. Twee van de kansen die nu klaar liggen om door gemeenten te worden opgepakt zijn eHerkenning en e-factureren.

Ondernemers gebruiken eHerkenning

Door digitaal zaken te doen besparen gemeenten en ondernemers tijd en geld. De grote uitdaging is om in 2017 honderd procent digitaal te zijn in de dienstverlening richting ondernemers. Voor ondernemers zijn er al verschillende mogelijkheden om digitaal zaken te doen met de gemeente. eHerkenning is hierbij een belangrijk instrument.

14 Factsheets om regeldruk aan te pakken

Zijn alle regelingen en vergunningen in uw gemeente nog van deze tijd? Kan het anders of beter? Het programma Beter en Concreter van de VNG heeft veertien factsheets gemaakt over vergunningen en regelingen die eenvoudig zijn te vervangen door een regelarm initiatief. Dat kan ondernemers en gemeenten veel tijd en geld besparen.

Regelluwe Stad: “Ondernemers en gemeenten zetten in op Digitale Dienstverlening”

Wethouder Patrick van Domburg, bestuurlijk trekker van het thema Regelluwe Stad van de Digitale Steden Agenda, roept de lokale overheid op om in te zetten op digitale dienstverlening naar ondernemers. In een brief aan collega-bestuurders wijst de Zoetermeerse bestuurder op kansen die er nu al liggen. Van Domburg roept daarom op om actief te blijven en worden om samen te werken aan de ambitie om in 2017 100 procent digitaal te zijn.

Column: meedenken met de ondernemer

Het zal u niet ontgaan zijn dat onze overheid aan het kantelen is. Veel meer dan voorheen ligt de nadruk op participatie, op het meedoen en meedenken door onze ondernemers en onze inwoners. Als overheid moeten we daarin meegaan en niet eenzijdig onze eigen oplossingen aandragen. Deze participatie vraagt om maatwerk van de overheid.

Regeldruk door de ogen van ondernemers

Het blijkt dat de inspanningen van de overheid om regeldruk te verminderen lang niet altijd door ondernemers worden ervaren. Lost de overheid wel de regeldruk op die ondernemers ervaren?

Gemeente Zoetermeer sluit aan op e-factureren

De gemeente Zoetermeer is als tweede G32 gemeente overgestapt op e-facturering. Deze nieuwe manier van het digitaal ontvangen en verwerken van facturen moet aan het eind van 2014 zijn overgenomen door alle G32-gemeenten. Door hier nu al op over te gaan wil de gemeente Zoetermeer een voorbeeld stellen en andere gemeenten aansporen hier ook op over te gaan. Ook voor ondernemers kan dit een flinke besparing realiseren en krijgen bovendien eerder uitbetaald.

E-facturering: gemeenten en ondernemers houden elkaar in een houdgreep

Gemeenten en ondernemers wachten op elkaar om over te gaan tot e-facturering. Digitaal factureren is onvermijdelijk, alleen gebeurt er door deze afwachtende houding nog niets. De G32-gemeenten hebben inmiddels afgesproken volgend jaar gebruik te maken van e-facturering, maar roepen ook andere gemeenten op om hier op over te gaan. Alleen hierdoor kan een maximale efficiëntie en kostenbesparing worden gerealiseerd.

Bewijs van Goede Dienst stap dichterbij

‘Ondernemers bindt je aan de stad door goede service en dienstverlening zodat ondernemers zich welkom voelen in de gemeente’. Zo luidde de mening van de steden die aanwezig waren op de bijeenkomst over ‘Bewijs van goede dienst’ op 18 april 2013 in Den Bosch. Lees verder →

Toezicht horeca kan beter

Horecabedrijven moeten aan veel en soms ingewikkelde regels voldoen. Controle daarop gebeurt door soms wel 14 verschillende toezichthouders, en dat betekent een grote lastendruk op deze vaak kleine ondernemers. Lees verder →

Scoren met eHerkenning

Patrick van Domburg, wethouder Zoetermeer, blogt over eHerkenning op de website van KING (Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten). Lees de blog: eHerkenning: gaat u er ook voor? Lees verder →

Regelluwe Stad van start

Betere dienstverlening aan ondernemers, het vereenvoudigen van de uitvoering van regels, en het verminderen van de lokale toezichtslasten voor bedrijven. Het nieuwe thema ‘Regelluwe Stad’ neemt maatregelen om de regeldruk zoveel mogelijk te verminderen met inzet van ict. Lees verder →