Drie regiobijeenkomsten e-factureren

De digitale ontwikkeling zet zich voort, we denken al niet meer na over het doen van elektronische betalingen via onze bank. In het zakelijk verkeer is dit echter nog geen gemeengoed. We vragen onze ondernemers nog steeds om een factuur, in het beste geval mag die factuur als PDF naar een emailadres worden gestuurd. Gemeenten zouden hier veel winst uit kunnen halen. Hoe? Dat zullen we laten zien in een drietal regiosessies.

Drietal regiosessies

De Digitale Steden Agenda, KING, VNG en FAMO organiseren drie regiobijeenomsten in Meppel, Nijmegen en Utrecht. In deze sessies komt ondermeer aan bod wat er vanuit Europa op dit gebied speelt. De EU richtlijn komt er echt aan in 2018. Daarnaast presenteert een gemeente haar ervaringen bij de implementatie, wordt uitgelegd hoe ‘Simpler Invoicing’ bijdraagt aan de doelstelling om meer ondernemers e-facturen te laten versturen en legt KING uit wat je als gemeente kan doen om te starten met e-factureren. e-factureren biedt niet alleen kansen om de dienstverlening voor ondernemers te verbeteren, het biedt ook kansen om de interne bedrijfsvoering te optimaliseren en zo kosten te besparen.

Na het bijwonen van deze bijeenkomst:

  • weet je wat de mogelijkheden zijn van e-factureren en waarom jouw gemeente er juist nu mee zou moeten starten;
  • heb je inzicht in wat het jouw gemeente oplevert en hoor je hoe andere gemeenten e-factureren hebben opgepakt of dat gaan doen;
  • weet je hoe je het project kunt organiseren, wat je moet doen en in welke volgorde;
  • heb je inzicht in wat softwareleveranciers op dit moment bieden en wat de nieuwste ontwikkelingen zijn.

Voor wie is deze bijeenkomst interessant?

De doelgroep voor deze bijeenkomst is zowel managers facilitair/bedrijfsvoering en managers die veel facturen moeten verwerken. Het is een goed idee om samen naar deze middag te komen. Afhankelijk van hoe dit bij jouw gemeente georganiseerd is kan dit bijvoorbeeld zijn: hoofd of medewerker financiële administratie, beleidsmedewerker EZ, en de budgethouders die veel administratieve lasten ervaren.

Locaties

  • 11 november gemeente Meppel, van 9.30 uur tot 12.30 uur
  • 20 november gemeente Nijmegen, van 13.00 uur tot 16.00 uur
  • 25 november DSA Utrecht, van 13.00 uur tot 16.00 uur

Aanmelden

Aanmelden via het aanmeldformulier. Deelname is gratis voor gemeenteambtenaren, maar aanmelden is wel verplicht.Na inschrijving ontvangt u de exacte lokatie van de regiosessie. Voor meer informatie kun je e-mailen naar Rudolf Roeleven. Kom vooral samen met je collega’s!

Je kunt niet meer reageren.