E-formulieren | Meetup #10

Allerlei overheidsdiensten worden tegenwoordig digitaal aangeboden. Maar wat vinden de inwoners die hiermee te maken krijgen nu eigenlijk?

Hoe kun je er als gemeente voor zorgen dat inwoners ook daadwerkelijk gebruik maken van die online mogelijkheid tot het doen van een transactie?

In deze meetup maken we een rondje langs de velden om te inventariseren hoe verschillende gemeenten proberen hun inwoners zo veel mogelijk gebruik te laten maken van online formulieren.

Gebruiker Centraal heeft onderzocht waarom formulieren van de ene gemeente beter presteren dan formulieren van andere gemeenten. Hier is een overzicht uitgekomen waar alle gemeenten hun voordeel mee kunnen doen. Arjen Kroes zal in deze meetup ingaan op de uitkomsten van dit onderzoek.

Om inzichtelijk te maken hoe burgers die online dienstverlening ervaren, voerde de gemeente Heerlen een tool in waarmee burgers direct na het invullen hun ervaring met het betreffende e-formulier kenbaar kunnen maken. Dat leidt tot duidelijkere en toegankelijkere formulieren en daarmee tot een optimale digitale dienstverlening.

Programma

09.30 – 10.00 uur: Inloop
10.00 – 10.10 uur: Opening
10.10 – 10.45 uur: Presentatie ‘Gebruiker Centraal’ door Arjen Kroes

  • Hoe verleid je inwoners tot het gebruik van online formulieren
  • Best practices in het land
  • Formulieren

10.45 – 11.00: Pauze
11.00 – 11.30: Presentatie gemeente Heerlen door Lydia Jongen en Danny Cörvers

  • Schets gemeentelijke situatie
  • Wat was de aanleiding?
  • Hoe is het aangepakt?
  • Wat heeft het opgeleverd?
  • En de kosten?
  • Wat kon en kan er nog beter? (Waar liggen kansen om de oplossing nog verder te verbeteren? Is het mogelijk hierin op te trekken met andere steden?)

11.30 – 11.50 uur: Tijd voor verdieping
11.50 – 12.00 uur: Wrap-up en lunch

Deelnemers

De meetup is bedoeld voor medewerkers dienstverlening en communicatie die met deze formulieren werken, alsook voor de beleidsmakers op dit gebied

Meer informatie

De meetup vindt plaats op donderdag 29 oktober bij de DSA op de Mariaplaats 4D. Bekijk voor meer informatie de meetuppagina. Hier vind je ook een overzicht van de deelnemers.

Je kunt niet meer reageren.