Geslaagde pilot digitale melding vermissing reisdocument

De gemeenten Zoetermeer, Apeldoorn en Midden-Delfland hebben een geslaagde pilot, StopID, gedraaid. De gemeenten hebben samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een digitaal formulier ontwikkeld, waarmee inwoners de vermissing van hun reisdocument kunnen doorgeven. Deze pilot heeft getoond dat dit digitaal uitvoerbaar is. Dit scheelt de inwoner toch weer een bezoekje aan het stadhuis.

Neem dit over

Dit is de oproep die de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) doet aan gemeenten. Vanaf 1 november gaat een wijziging in de Paspoortuitvoeringsregeling van kracht, die het digitaal melden mogelijk maakt. Gebruik het formulier dat de steden en het ministerie van BZK hebben gemaakt.

Proces verandert niet

De NVVB adviseert om het formulier achter DigiD te plaatsen, zodat een reisdocument van een ander niet kan worden opgegeven als vermist. Zo voorkom je flauwe grappen of identiteitsfraude. Voor de rest is het proces hetzelfde als voorheen. De gemeente checkt of er geen sprake is van misbruik. Als er vastgesteld is dat er geen sprake is van misbruik wordt de vermissing doorgevoerd in het BRP en in de nationale en internationale vermissingsregisters.  Daarmee is het document van rechtswege vervallen en kan de inwoner een nieuw document aanvragen. Voor meer informatie over StopID vind je op de website van NVVB.

Bron: NVVB.nl

Je kunt niet meer reageren.