regeldruk is dus echt niets voor mij

Goed Opgelost! vanaf 1 juli offline

Zoals je wellicht al hebt gezien in de nieuwsbrief of op de website van Goed Opgelost!, is Goed Opgelost! per 1 juli 2016 offline gezet. Goed Opgelost! is onze partner in de Grote Digitale Steden Competitie en we betreuren het dat dit mooie platform verdwijnt.

De officiële tekst van het ministerie BZK, de opdrachtgever, over het stopzetten van Goed Opgelost! luidt als volgt:

“Om een overzichtelijker landschap van websites over de digitale overheid te realiseren, heeft het ministerie van BZK besloten de website Goed Opgelost! per 1 juli 2016 offline te halen.”

“Goede voorbeelden van (digitale) overheidsdienstverlening zullen voortaan via overige websites zoals https://www.digitaleoverheid.nl/ en http://optimaaldigitaal.gebruikercentraal.nl/ beschikbaar komen.”

Grote Digitale Steden Competitie

Goed Opgelost! is betrokken geweest vanaf het allereerste idee van de competitie in 2014. In een goede samenwerking hebben we de competitie opgebouwd en uit laten groeien tot wat hij nu is. Daar danken we Goed Opgelost!, en in het bijzonder Aty de Groot, enorm voor.

Goed Opgelost! was een belangrijke schakel in de competitie als platform waar goede voorbeelden gedeeld en overgenomen konden worden. Het wegvallen maakt dat wij ons moeten beraden op hoe we dit vanaf heden gaan aanpakken. De competitie gaat wel hoe dan ook door! We zorgen ervoor dat het delen en overnemen op een andere manier gefaciliteerd wordt.

Je kunt niet meer reageren.