LRKP | Meetup #6

De meetup over het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) vindt plaats op donderdag 15 oktober van 10.00 (9.30 inloop) tot 12.00. De meetup wordt samen met de gemeente Rotterdam en ICTU georganiseerd.

Kinderopvang en peuterspeelzalen

De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland. Het hele proces van toezicht en handhaving is via een landelijk beschikbaar online systeem (GIR Inspectie, GIR Handhaving & LRKP) te volgen. Dat betekent een flinke efficiencyslag, als je bedenkt dat jaarlijks zo’n 60.000 kinderdagverblijven, buitenschoolse opvanglocaties, peuterspeelzalen en gastouders moeten worden geïnspecteerd.

Programma

De gemeente Rotterdam bespreekt hoe zij het hele systeem van GIR & LRKP gebruikt en ICTU lijdt de brainstorm naar meer waarde van de data uit het register voor inwoners.

Mijke Withagen, gemeente Rotterdam, deelt haar ervaringen en kennis over het gebruik van het register. Hier gaat het om het gehele systeem van GIR Inspectie, GIR Handhaving en het LRKP. Hierin ligt de nadruk op het interne gebruik. Punten die de revue gaan passeren zijn onder andere:

  • Aanleiding tot oprichting LRKP
  • Ontwikkeling
  • Tips voor gebruik
  • Interne afhankelijkheden en afstemming
  • Doorkijk naar de toekomst

Vervolgens zal in deel twee van de meetup de zoektocht starten naar mogelijkheden om meer waarde te creëren uit het register, onder leiding van ICTU. Hoe kun je, met een goede interne structuur als basis, je inwoners beter van dienst zijn? Er is ontzettend veel data beschikbaar, maar die goudmijn wordt nog niet aangeboord voor betere dienstverlening. Slimmer omgaan met en meer waarde creëren uit beschikbare data is het credo!

In de vorm van een grote brainstorm, ingeschoten vanuit de life-eventsbenadering, wordt een begin gemaakt met het inzichtelijk maken van kansen, wensen en noodzakelijkheden die het register biedt.

Doelgroep

De meetup is bedoeld voor gemeentelijke ambtenaren die geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden van het gebruik van het LRKP in de breedste zin van het woord. Dit zijn bijvoorbeeld de beleidsmedewerkers Kinderopvang, Jeugd & Onderwijs. Daarnaast is de meetup ook interessant voor informatiemanagers en managers dienstverlening die kunnen meedenken met het creëren van waarde uit het register. Kom samen, zo kunnen jullie elkaar versterken met je eigen kennis.

Ook niet-gemeentelijke deelnemers kunnen aanschuiven en kennis delen. Verschillende perspectieven in deel twee zijn een pré, maar let wel op dat de nadruk op gemeentelijke organisaties ligt.

Bekijk de actuele deelnemerslijst.

Praktisch

Locatie: Driemanspolderzaal in het Stadhuis Zoetermeer, Markt 10, 2711 CZ Zoetermeer

Datum: Donderdag 15 oktober

Tijd:

  • Inloop 9:30
  • Start 10:00
  • Eind 12:00, gevolgd door een lunch

 Bekijk voor meer informatie de meetuppagina.

Aanmelden

Sluit je eerst aan bij de meetupcommunity via www.meetup.com/GO-meetup (‘JOIN’)*

Meld je vervolgens aan voor de meetup LRKP (‘RSVP’)*

*rechtsboven aan de pagina

Je kunt niet meer reageren.