Regelruimte voor experimenten en pilots in binnensteden

Binnensteden van de toekomst hebben veel te bieden: leren, werken, wonen, verzorgen, ontmoeten, verrast worden en plezier hebben. Ook winkelen blijft belangrijk, maar is niet (meer) genoeg om binnensteden aantrekkelijk te houden. Binnensteden worden places to be, in plaats van places to buy. Er is ruimte genoeg: in de ruim voorradige lege winkels kunnen we verdwenen functies terugbrengen en nieuwe (binnenstads)diensten ontwikkelen. Experimenten en pilots in binnensteden kunnen helpen om deze ontwikkelingen te versnellen. En daar is regelruimte voor nodig!

Experimenteren met verlichting van regels

Arjan Raatgever, aanjager van team Binnenstad bij Platform31 en initiatiefnemer van de pilot Verlichte regels winkelgebieden, noemt een aantal concrete resultaten van de pilot, zoals gedogen van functiemenging binnen één pand, het mogelijk maken van ruimere terrassen en uitstallingen en een jaarvergunning voor evenementen. Raatgever: “Ondernemers konden meer ‘uitproberen’, met minder formaliteiten. Binnen de pilotperiode leidde de verlaagde regeldruk tot meer ondernemerschap. Nu de pilot is afgelopen is het kunst om alle regels die overbodig streng zijn structureel aan te gaan passen.”

Buiten de kernwinkelgebieden spelen hele andere vraagstukken in binnensteden, zeker nu veel Nederlandse binnensteden een compactere winkelkern krijgen. Wat is de toekomst van de aanloopstraten – straten tussen het echte stadshart en de eerste woon- en werkwijken in – nu de retailfunctie daar langzaam kleiner wordt? In het experiment Aangename aanloopstraten onderzocht Platform31 samen met 10 gemeenten hoe je tot een toekomstvisie en plan van aanpak voor aanloopstraten komt.

Smart Binnenstad

De digitalisering, automatisering en de opkomst van Big Data bieden mogelijkheden om het gedrag en de behoeften van binnenstadsgebruikers haarscherp in kaart te brengen. Kunnen we straks koop- en bezoekersstromen, verkeer, leefbaarheid et cetera real time in kaart brengen? Al die informatie, verzameld in een soort dashboard, zou een rijk en levend beeld kunnen opleveren van het functioneren van de binnenstad en haar gebruikers: de smart binnenstad. Maar hebben we ook de instrumenten en sturingsmechanismen om onze binnensteden aan deze kennis aan te passen? Daar gaan we als DSA met platform31 verder over brainstormen.

Je kunt niet meer reageren.