Rijksoverheid stapt per 1 januari 2017 over op e-factureren

In de voorjaarsrapportage Regeldruk aan de Tweede Kamer kondigt minister Kamp, mede namens minister Blok aan dat de Rijksoverheid per 1 januari 2017 op e-factureren overstapt. De doelstelling om deze kabinetsperiode 2,5 miljard euro aan regeldruk te verminderen voor burgers en ondernemers is in zicht. Inmiddels is 2,09 miljard euro aan regeldrukvermindering daadwerkelijk gerealiseerd, een toename van 700 miljoen euro ten opzichte van het najaar 2015. De Digitale Steden Agenda heeft een actieve rol in het verder brengen van e-factureren. Hiervoor zijn verschillende bijeenkomsten gehouden met gemeenten, zijn er leden geworven voor een expertgroep e-factureren en wat het een onderdeel van de Grote Digitale Steden Competitie.

Regeldrukvermindering met e-factureren

Om regeldruk en administratieve rompslomp verder terug te dringen, heeft het kabinet met het bedrijfsleven afgesproken dat per 1 januari 2017 alle leveranciers van de Rijksoverheid hun factuur in principe elektronisch gaan indienen. De betrokken partijen willen dat de Rijksoverheid deze voortrekkersrol vervult om zo e-factureren in Nederland definitief op de kaart te zetten en te zorgen dat bedrijven en medeoverheden versneld op e-factureren overgaan. Want e-factureren is de toekomst. Het is sneller, gemakkelijker, nauwkeuriger en scheelt de ondernemers veel administratie. Bovendien kunnen partijen hiervan ook financieel profiteren. Uit onderzoek van Deloitte is gebleken dat als Nederland versneld overstapt op e-factureren, bedrijven op termijn jaarlijks 1,2 miljard euro besparen. Alle partijen die hierbij betrokken zijn onderkennen dat zo’n mijlpaal noodzakelijk is.

Realiseren van merkbaar minder regeldruk

Kamp: “De doelstelling om te zorgen voor fors minder regels is in zicht. We hebben nu voor 2,45 miljard euro aan regeldrukvermindering in kaart gebracht en we zetten grote stappen in het realiseren van merkbaar minder regeldruk. Dat doen we onder andere door de inzet van digitale hulpmiddelen zoals apps en via een maatwerkaanpak met bedrijven en ondernemers in elf sectoren zoals de chemie, de bouw en de kinderopvang. Op deze en op vele andere manieren helpen we onnodige regels te schrappen. Zo besparen burgers en bedrijven tijd en geld en dragen we bij aan de groei van de economie.”

Mét en vóór ondernemers

Een voorbeeld van de maatwerkaanpak waarmee EZ in samenwerking met ondernemers en bedrijven de regeldruk probeert terug te dringen, is het Chemieloket. Chemiebedrijven kunnen hier op één plek terecht voor vragen op het gebied van wetten en regels. Hieruit zijn 24 knelpunten naar voren gekomen die chemische bedrijven ervaren en die door het loket inmiddels worden opgepakt.

Een voorbeeld van gerealiseerde regeldrukvermindering is de aangepaste richtlijn jaarrekening voor kleine bedrijven. Door de nieuwe richtlijn kunnen zogenaamde micro-ondernemingen een verkorte balans opstellen en de winst- en verliesrekening beperken. Dat zorgt voor minder administratieve lasten voor ondernemers en levert zo een besparing van 333 miljoen euro op. Ook de vooringevulde online aangifte inkomstenbelasting is een voorbeeld van regeldrukvermindering. Hiermee wordt 37,5 miljoen euro bespaard.

Bron: Rijksoverheid.nl

 

 

Je kunt niet meer reageren.