Archieven per steekwoord: digitaal2017

Digitaal 2017: hoe staat het er nu voor?

Tijdens deze kabinetsperiode zet de overheid vol in op het digitaliseren van de haar dienstverlening. Zowel inwoners als bedrijven moeten al hun zaken online met de overheid kunnen regelen. Het NRC maakt de balans op.

Gebruiker Centraal: Meer gebruikers voor je digitale diensten

Gebruiker Centraal is een overheidsbrede kenniscommunity rondom online dienstverlening en organiseert op 15 oktober een inspiratiesessie over digitale diensten van gemeenten en het gebruik hiervan. Leer van verschillende gemeenten wat bij hen werkt en doe er je voordeel mee!

Regelluwe Stad: “Ondernemers en gemeenten zetten in op Digitale Dienstverlening”

Wethouder Patrick van Domburg, bestuurlijk trekker van het thema Regelluwe Stad van de Digitale Steden Agenda, roept de lokale overheid op om in te zetten op digitale dienstverlening naar ondernemers. In een brief aan collega-bestuurders wijst de Zoetermeerse bestuurder op kansen die er nu al liggen. Van Domburg roept daarom op om actief te blijven en worden om samen te werken aan de ambitie om in 2017 100 procent digitaal te zijn.