Nieuws

Samenleving nog niet voldoende toegerust om met nieuwe vragen digitalisering om te gaan

Zijn we vergeten de maatschappij te updaten? Verregaande digitalisering van de samenleving roept op dit moment fundamentele ethische en maatschappelijke vragen op. De overheid, de toezichthouders, het bedrijfsleven en de samenleving zijn nog niet voldoende zijn toegerust om met deze nieuwe vragen om te gaan. Daardoor komen belangrijke publieke waarden en mensenrechten als privacy, gelijke behandeling, autonomie en menselijke waardigheid onder druk te staan. Dat blijkt uit het rapport 'Opwaarderen - Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving' van het Rathenau Instituut.

Digitaal 2017: hoe staat het er nu voor?

Tijdens deze kabinetsperiode zet de overheid vol in op het digitaliseren van de haar dienstverlening. Zowel inwoners als bedrijven moeten al hun zaken online met de overheid kunnen regelen. Het NRC maakt de balans op.

Nominaties GemeentePioniers bekend, stem nu!

De genomineerden voor de GemeentePioniers zijn bekend! GemeentePioniers zetten zich in voor een betere online dienstverlening door gemeenten aan burgers. Uit een totaal van 20 prachtige voorbeelden, hebben 5 gemeenten het hoogst gescoord volgens ons meetinstrument. Dit zijn Zaanstad, Nissewaard, Lingewaard, Almelo en Eindhoven. Stem nu op jouw favoriet.

Regelruimte voor experimenten en pilots in binnensteden

Binnensteden van de toekomst hebben veel te bieden: leren, werken, wonen, verzorgen, ontmoeten, verrast worden en plezier hebben. Binnensteden worden places to be, in plaats van places to buy. Experimenten en pilots in binnensteden kunnen helpen om deze ontwikkelingen te versnellen. En daar is regelruimte voor nodig!

WIM klantenreis onderzoek

Gemeenten kunnen kosteloos deelnemen aan een landelijk onderzoek naar de 'digitale klantreis' van tien producten en diensten. Het onderzoek is een initiatief van de ministeries van BZK en EZ en wordt uitgevoerd door GBBO. Coöperatieve vereniging Dimpact neemt deel in de begeleidingscommissie van dit klantreisonderzoek.

Blockchain in de praktijk

De ontwikkelingen rondom blockchain gaan gestaag verder. Gemeente Haarlem kondigde onlangs in een blog op onze site al aan klaar te zijn voor blockchain. Inmiddels is in Gemeente Rotterdam in samenwerking met Cambridge Innovation Center Rotterdam (CIC) en adviesbureau Deloitte een start gemaakt met een blockchaintoepassing voor het vastleggen van huurcontracten van vastgoed. Contracten afsluiten moet daardoor sneller een eenvoudiger worden.

Digitale dienstverlening overheden verder toegenomen

De digitale overheid verovert steeds meer terrein. Dit blijkt uit twee recente onderzoeken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Minister Plasterk toont zich tevreden: “De overheid sluit aan bij een ontwikkeling die zich in een vlug tempo voltrekt. Zeker als het gaat om de relatie tussen overheid, burgers en bedrijven. Gemeente Den Haag scoort hierbij het hoogst van alle gemeenten.

Geslaagde pilot digitale melding vermissing reisdocument

De gemeenten Zoetermeer, Apeldoorn en Midden-Delfland hebben samen met het ministerie van BZK een geslaagde pilot, StopID, gedraaid. Deze pilot heeft getoond dat gemeenten de aangifte van de vermissing van een reisdocument digitaal kunnen ontvangen. Dit scheelt de inwoner toch weer een bezoekje aan het gemeentehuis.

Hands-on online, digitaal waar het kan

Donderdag 22 september stond in het kader van de Grote Digitale Steden Competitie 2016 de meetup dienstverlening op het programma. Te gast bij de Digiproofste Stad van NL, winnaar van de competitie in 2015, de gemeente Haarlem. Een mooie opkomst in aantal en diversiteit, interessante praktijkvoorbeelden en goede interactie waren de ingrediënten voor weer een geslaagde meetup.

NVVB breidt werkprocessen burgerzaken uit

De Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken (NVVB) heeft voor haar leden de nodige aanvullingen en actualisering doorgevoerd in de Werkprocessen Burgerzaken. In deze Werkprocessen Burgerzaken zijn nu 99 modellen voor afdelingen Burgerzaken beschreven. Generieke processen waar kan, gemeente specifieke aanpassingen waar het moet.

Mis ‘m niet: Meetup Dienstverlening

In het kader van de Grote Digitale Steden Competitie 2016 organiseren wij, samen met de gemeente Haarlem, weer een nieuwe meetup. Ook deze meetup zal weer bol staan van de praktijkvoorbeelden en -ervaringen van de gemeente Haarlem, digiproofste stad van Nederland.

Goed Opgelost! vanaf 1 juli offline

Goed Opgelost! is per 1 juli jl. offline gegaan. Goed Opgelost! is onze partner in de Grote Digitale Steden Competitie en we betreuren het dat dit mooie platform verdwijnt. De competitie gaat hoe dan ook door, we beraden ons op hoe we dit gaan vormgeven.

Rijksoverheid stapt per 1 januari 2017 over op e-factureren

Om regeldruk en administratieve rompslomp verder terug te dringen, heeft het kabinet met het bedrijfsleven afgesproken dat per 1 januari 2017 alle leveranciers van de Rijksoverheid hun factuur in principe elektronisch gaan indienen. Dit staat in de nieuwe voorjaarsrapportage Regeldruk aan de Tweede Kamer. De DSA heeft een actieve rol gehad in het terugdringen van regeldruk en het aanjagen van e-factureren.

Deelnemers voor expertgroep e-factureren gevonden

De oproep voor de expertgroep e-factureren van het ministerie van EZ heeft in een rap tempo 45 aanmeldingen opgeleverd. Het gaat om zowel ervaringsdeskundigen als vertegenwoordigers van organisaties die nog niet zo bekend zijn met e-factureren. De experts zijn afkomstig van gemeenten, waterschappen, provincies, toeleveranciers, ICT-leveranciers en algemene e-facturatie-organisaties. De eerste bijeenkomst van de expertgroep is woensdag 15 juni.

Qiy als overheidsvoorziening?

Het Forum Standaardisatie, een denktank op het vlak van interoperabiliteit, voert momenteel in het kader van het overheidsprogramma 'Regie op Gegevens' een informele voorzieningentoets uit namens de ministeries van BZK, WenR en EZ, met als doel een verdere verdieping. Een gevalideerde identiteit in combinatie met gegevens uit een authentieke bron kan leiden tot oplossingen om gewaarborgd digitaal diensten af te kunnen wikkelen.

Effectievere dienstverlening dankzij klantreizen

Stel je wil graag een verbouwing aan je huis realiseren. Dan kom je op allerlei momenten in aanraking met de gemeente. Inzicht in deze momenten levert een gouden kans op voor gemeenten om de dienstverlening te verbeteren. Ken de momenten, bepaal pijnpunten en kansen en pas daarop jouw eigen proces aan.

Regio Zuid-Kennemerland maakt kennis

Samenwerken, kennis delen en inspireren. Op initiatief van Carin Roest, gemeente Haarlem, kwamen op 10 februari ambtenaren uit de regio Zuid Kennemerland bij elkaar om te praten over en te leren van elkaars digitale dienstverlening. Een mooie stap in wat misschien wel een standaard werkwijze kan gaan worden.

Steden innoveren sneller door kennis te delen

Na het succes van de Grote Digitale Steden Competitie in 2015, organiseren de DSA en Goed Opgelost! in 2016 een nieuwe jaargang van deze competitie (GDSC16). Gemeenten versnellen eigen innovaties door gebruik te maken van de grote hoeveelheid kennis en ervaring bij andere gemeenten. De eerste meetup 'What's in it for my city' staat gepland op 18 februari te Utrecht (meer info op www.meetup.com/GO-meetup).

Prijsuitreiking Grote Digitale Steden Competitie

De afsluiting van de Grote Digitale Steden Competitie 2015 vindt plaats op het Doorbraak in Dienstverlening bestuurderssymposium op woensdag 13 januari 2016. Tijdens dit symposium zal Haarlem, Amersfoort, Schiedam of Enschede tot de "Digiproofste Stad van NL" verkozen worden door de aanwezige bestuurders.

Nabeschouwing meetup eformulieren

Op donderdag 29 oktober vond de laatste meetup van 2015, eformulieren, plaats. In het DSA hoofdkwartier aan de Mariaplaats in Utrecht hoorden de dertig deelnemers tips en tricks op het gebied van de toeleiding en het gebruik van eformulieren.

E-formulieren | Meetup #10

Hoe kun je er als gemeente voor zorgen dat inwoners ook daadwerkelijk gebruik maken van die online mogelijkheid tot het doen van een transactie? In de meetup gaan we in op deze vraag samen met Arjen Kroes van Gebruiker Centraal en Lydia Jongen van de gemeente Heerlen. De meetup staat gepland op donderdag 29 oktober van 10.00 uur tot 12.00.

LRKP | Meetup #6

De gemeente Rotterdam bespreekt in deze meetup hoe zij het hele systeem van GIR en LRKP gebruikt voor de inspectie en handhaving bij kinderopvang en peuterspeelzalen. Vervolgens begeleidt ICTU de brainstorm, vanuit life-eventsbenadering, naar waardecreatie uit de data uit het register voor inwoners.

Omgevingsalert | meetup #8 donderdag 24 september

Op donderdag 24 september vindt in Hilversum de meetup Omgevingsalert plaats. Van 14:30 tot 16:30 staat volledig in het teken van Omgevingsalert en de Hilversumse aanpak. Hilversum is al enkele jaren bezig met Omgevingsalert en heeft veel kennis en ervaring hierover opgebouwd.