Digitaal 2017: hoe staat het er nu voor?

Tijdens deze kabinetsperiode zet de overheid vol in op het digitaliseren van de haar dienstverlening. Zowel inwoners als bedrijven moeten al hun zaken online met de overheid kunnen regelen. Digitaal 2017 heeft de afgelopen periode als parapluprogramma gefungeerd. Nu loopt de kabinetsperiode af en rest de vraag: zijn de doelstellingen gehaald?

Gehaald

Het NRC heeft in een uitgebreid stuk onderzocht wat er terecht is gekomen van het regeerakkoord. Hierin is de digitalisering van de dienstverlening ook opgenomen. Het NRC concludeert dat de doelstelling is gehaald. Uit cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blijkt namelijk dat voor inwoners en bedrijven inmiddels 88 procent „van de veel gevraagde producten” digitaal beschikbaar is. Een mooi voorbeeld is volgens het NRC de blauwe envelop van de belastingdienst.

Vangnet

Een grote groep Nederlanders kan niet mee in deze digitaliseringsgolf. Zij hebben geen toegang tot internet of hebben niet de vaardigheden er goed mee om te gaan. Mensen die de blauwe envelop bijvoorbeeld nog gewoon op de mat willen krijgen. Het is van belang om voor hen een vangnet te creëren zodat zij kunnen blijven meedoen. Het sociale netwerk is hierin erg belangrijk en er zijn ook verschillende initiatieven die hierbij kunnen helpen. Zo is er bijvoorbeeld het Digitaal Hulpplein die helpt bij het vinden van de juiste cursussen of inloopspreekuren. Daarnaast is de bibliotheek steeds vaker een plaats waar ondersteuning gevonden kan worden.

Het gaat goed, maar we zijn er nog niet

Al met al is de overheid goed bezig met het digitaal aanbieden van de dienstverlening. Die 88% kan nog verhoogd worden en de overheid zou de verschillende vangnetten meer kunnen, of eigenlijk moeten, coördineren. Dit is de volgende stap, een opgave voor het aankomende kabinet.

Je kunt niet meer reageren.